Saturday, April 16, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 32


Sáng: chả lụa cuốn rau
Snack: dưa leo
Trưa: hủ tíu cáSnack: banana pie :DTối: Mì Quảng cá

No comments: