Tuesday, September 16, 2014

Sunday, September 14, 2014

Cá nục kho cranberry sauce

Dùng cá nhỏ bằng ngón tay thôi, kho giống như kho cá mòi với cà chua. Chỉ thay tomato sauce bằng cranberry sauce thôi.


Tuesday, September 9, 2014

Mạn thuyền sóng vỗ lời tiễn biệt
Cùng nhau đi nốt một đoạn đuờng.
Tàn tro hoa trắng trôi trên biển 
Muôn đời ở lại Thái Bình Duơng.


Wednesday, September 3, 2014

Trà vải


Monday, September 1, 2014