Sunday, April 19, 2015

Tắc ngâm mật ong


Cây tắc nhà thằng em ra nhiều trái lắm, nhưng chả hiểu sao tắc năm nay chua quá, cái kiểu chua "hỗn" ấy, không ngon. Thế thôi chỉ có mang đi ngâm mật ong để dành pha trà là được nhất.