Saturday, April 9, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 25

Sáng: 1 cái trứng luộc
Snack: Trail mix
Trưa: cà ri cá còn lại hôm qua
Snack: Dưa leo
Tối: Fish burger + french fries + soda ở Carl's Jr!!!! :(

No comments: