Sunday, April 19, 2015

Tắc ngâm mật ong


Cây tắc nhà thằng em ra nhiều trái lắm, nhưng chả hiểu sao tắc năm nay chua quá, cái kiểu chua "hỗn" ấy, không ngon. Thế thôi chỉ có mang đi ngâm mật ong để dành pha trà là được nhất.

Monday, March 30, 2015

Saturday, January 24, 2015

Bò kho 2015


Chàng nhà mình rất thích ăn clam chowder đựng trong ổ bánh mì sour dough. Kiểu Mỹ . Ổ bánh mì tròn, người ta cắt phần đầu làm nắp rồi khoét ruột, chế soup vô. Ổ bánh mì trở thành cái tô đựng soup.  Ăn xong soup rồi chén luôn cả cái tô. Vui lắm.