Saturday, January 24, 2015

Bò kho 2015


Chàng nhà mình rất thích ăn clam chowder đựng trong ổ bánh mì sour dough. Kiểu Mỹ . Ổ bánh mì tròn, người ta cắt phần đầu làm nắp rồi khoét ruột, chế soup vô. Ổ bánh mì trở thành cái tô đựng soup.  Ăn xong soup rồi chén luôn cả cái tô. Vui lắm.