Saturday, April 9, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 23

Sáng: 1 cái trứng chiên
Snack: celery
Trưa: bún chả giò tôm

Snack: celery, đậu phụng da cá, cơm cháy, onion ring. Toàn ăn bậy không!
Tối: canh rau

No comments: