Monday, April 11, 2011

A moment of truth (4)

Sau 1 tuần ăn uống lu bù bậy bạ, tôi chỉ xuống được 1/4 pound, còn lại 115.25lbs. Như vậy là tôi... có cớ để diet thêm tuần nữa cho xuống tiếp 1/4 pound còn lại. Mừng húm! Thế là tôi được kéo dài niềm dzui diet nhé!

Nghĩ cũng ngộ. Sao mà ai ai cũng vật vã đau khổ vì diet, kêu là thèm ăn đủ thứ, phải kiêng khem đủ thứ, thèm thuồng đủ thứ, etc. Còn tôi thì... phơi phới yêu đời thế này ? Lại còn muốn diet cho lâu lâu nữa chứ.

Oh la la, cuộc đời đẹp quá!

No comments: