Saturday, October 23, 2010

Strawberry turnover


Một loại bánh ngon và dễ làm nữa đây!

Cũng dùng puff pastry như bánh angel waffle, cắt thành hình vuông, cho chút jam vào chính giữa, gấp xéo thành hình tam giác, nhấn cho viền bánh dính vào với nhau. Preheat oven 375 độ F, cho bánh lên khay có lót parchment paper, nướng cho tới khi vàng mặt, đem ra măm măm thôi!

Mình có thể dùng bất cứ jam nào để làm . Nếu dùng apricot jam thì mình có apricot turnover, kumquat jam thì có kumquat turnover, pineapple jam thì có pineapple turnover, lemon jam thì có lemon turnover...

No comments: