Thursday, August 16, 2012

Periwinkle cupcakesMấy cái cupcakes này làm từ hồi đầu tháng 6, làm để mừng sinh nhật cô giáo của Chó. Hôm đó các phụ huynh trong lớp quyết định làm sinh nhật bất ngờ cho cô. Tôi lãnh nhiệm vụ làm vài chục cái cupcakes. Cô giáo thích màu periwinkle (blueish purple, màu tím xanh) nên tôi pha bông màu này. Nhìn bên ngoài thì đúng màu hơn là trong hình.

No comments: