Wednesday, April 2, 2014

Tôm thịt rim


Bắt đầu bằng cách kho thịt như thịt kho tàu kiểu Huế. Khi nước gần cạn thì cho tôm đã cắt đầu đuôi sạch sẽ gọn gàng vô chung. Khi tất cả cạn hết nước thì tắt bếp và cho hành lá vào tuỳ ý thích.

No comments: