Monday, October 29, 2012

Phở bò viên (chay)


2 comments:

Mưa và Sương Mù said...

cho em xin một tô đi chị :-)

Chôm Chôm said...

Mấy tô cũng có em à. :)