Wednesday, October 10, 2012

Bánh Trung Thu

Trung Thu đã qua rồi, nhưng vẫn làm thêm ít bánh nữa để mang tới nhà bạn hubby nhâm nhi ăn bánh uống trà. Ngoài mấy loại bánh thông thường như mọi lần, kỳ này làm thêm bánh nướng nhân dừa, bánh nướng nhân trà xanh, và bánh khoai môn. Bánh dẻo thì vẫn là nhân thập cẩm mặn và đậu xanh.

Khi nào siêng siêng thì sẽ viết công thức làm nhân dừa, nhân trà xanh, và nhân khoai môn.

No comments: