Wednesday, October 17, 2012

Flaky Mooncakes

 

3 comments:

Tam Vo said...
This comment has been removed by the author.
Tam Vo said...

khi nào chị CC post cách làm bánh này cho LV bắt chước với ...
Nhìn thấy ngon và đẹp quá

Chôm Chôm said...

OK, LV. Cái này dễ hơn bánh Trung Thu nhiều lắm.