Tuesday, September 3, 2013

Mì Quảng chả cá

Trong bài viết lần trước, tôi có nói rằng mì Quảng là món ăn dễ tính. Và đây là minh chứng: chúng ta có thể nấu món mì Quảng rất ngon từ chả cá.
 
Cách làm chả cá thì ở đây. Nước dùng mì Quảng thì đừng quên dùng tí nước luộc xương cá cho vô chung cho đậm đà.


Mì Quảng là món ăn thích hợp nhất cho những ngày nóng đổ lửa như mấy hôm nay.

No comments: