Monday, September 9, 2013

Magnetic Bag Clips

Đây là những vật dung nhỏ xinh nên có trong căn nhà của bạn. Chúng có cần thiết không? Câu trả lời là không. Nhưng chúng rất tiện dụng. Tiện dụng đến nỗi không có chúng thì mình khó chịu.

Chúng ta có thể dụng chúng để gắn notes lên tủ lạnh. Khi chưa dùng tới thì có thể kẹp thành hàng dài trông cũng đẹp. Có thể dùng để gắn notes trên bàn làm việc hoặc bàn học của con.
Cũng có thể dùng để kẹp miệng túi những gói thức ăn như thế này.


Thêm công dụng tôi chế ra: dùng để kẹp vải trên khung thêu đồng thời nhờ cục nam châm giữ kim cho mình. :)

No comments: