Monday, November 1, 2010

Bún suông

Trời lạnh mà ăn tô bún suông như vầy thì ấm lòng chiến sĩ lắm nha!

4 comments:

Dã Quỳ said...

Hổng cần lạnh, bên này trời đang mưa rỉ rả mà có tô bún này thì cũng ấm bụng thiệt á chị ui!!!

Shèm wé à

tramkochen said...

Bán cho tô bún đi bà chủ

Chôm Chôm said...

Quỳ, trời mưa trời lạnh gì ăn cũng ngon hết hé em. :)

Chôm Chôm said...

Tô của nhỏ Trâm nè \__/