Saturday, October 31, 2009

Goodbye, October!

Tháng Mười đã khép lại bằng lễ hội Halloween của trẻ em. Mặc cho những lo toan cơm áo gạo tiền của người lớn, trẻ em vẫn vui tươi nô nức hóa trang để đi xin kẹo. Niềm vui của trẻ thơ hình như cũng truyền sang người lớn. Gạt qua những âu lo, gương mặt mọi người như cũng giãn ra...

Tháng 11 lại đến. Người Mỹ lại lo mừng lễ Tạ Ơn. Hàng triệu triệu chú gà tây lại sắp bị lên bàn mổ. Quay qua quay lại, năm 2009 sẽ trôi qua.

Dù chưa đến lễ Tạ Ơn, tôi vẫn nhân dịp này xin tạ ơn Thượng Đế đã ban sự bình yên cho gia đình tôi. Tạ ơn Người vì tất cả mọi thứ. Thanks for what I have and I don't have.

No comments: