Saturday, November 1, 2014

Bánh... vẽ

Đón tháng 11 bằng những chiếc bánh bía nhân đậu đỏ trứng muối. 

No comments: