Friday, July 4, 2014

Happy Birthday, USA!


1 comment:

Dã Quỳ said...

Hôm nọ cứ hăm he sẽ gặp gia đình chị ở trại Thẳng Tiến X đó chứ. Ai dè hổng có. ;) :)

Sang năm có dự định đi Thẳng Tiến XI bên VA hông chị ??

Cả nhà nghỉ lễ Độc Lập có đi chơi xa đâu đó hông dzạ ?