Wednesday, March 30, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 15

Sáng: chả lụa cuốn rau sống

Snack: Dưa leo


Trưa: cá bạc má kho + rau sống giống như ngày thứ 4

Snack: đậu phụng rang

Tối: Bò lá lốt + rau sống cuốn bánh tráng

No comments: