Sunday, March 27, 2011

Nhật ký giảm cân - Ngày thứ 12

Sáng & Snack: celery + sauce nem nướng Nha Trang
Trưa: măng xào thịt bò


Snack: Quên rồi!

Tối: Đi ăn buffet ở Souplantation theo yêu cầu của thằng Chó Con. Ăn tùm lum hết, tráng miệng chocolate ice cream nữa mới ghê!

No comments: