Monday, February 21, 2011

Giò thủ

Công thức đã có ghi ở đây rồi nhé.

Chỉ muốn nói thêm là mình làm giò thủ xong, cho vô ngăn đá. Khi nào muốn ăn thì lấy ra, bỏ qua ngăn mát chừng 1 ngày là ăn ngon lành thôi.

2 comments:

jazzy guy said...

em biết 1 cô làm món này rất tuyệt
cô bỏ hàng cho hệ thống coopmart gần 10 năm truớc

Chôm Chôm said...

Hi jazzy guy, công nhận món này ăn hấp dẫn ha!