Monday, July 23, 2012

Mì Quảng chay

Mì Quảng chay cũng nấu giống mì Quảng mặn, chỉ có điều thay các thứ chay cho thịt cá, dùng nước mắm chay thay cho nước mắm mặn, và dùng nước broth rau củ thay cho nước broth gà hay heo.

3 comments:

bumble bee said...

chẹp chẹp...cho em xin một tô chị ui :-)

Chôm Chôm said...

Mấy tô cũng có em à. :)

bumble bee said...

chị Chôm ui, cám ơn chị nhiều nhiều lắm. Nhờ chị, ông xã em được một bữa mì quảng no nê, khen lấy khen để :-)