Tuesday, September 9, 2014

Mạn thuyền sóng vỗ lời tiễn biệt
Cùng nhau đi nốt một đoạn đuờng.
Tàn tro hoa trắng trôi trên biển 
Muôn đời ở lại Thái Bình Duơng.


No comments: