Sunday, September 14, 2014

Cá nục kho cranberry sauce

Dùng cá nhỏ bằng ngón tay thôi, kho giống như kho cá mòi với cà chua. Chỉ thay tomato sauce bằng cranberry sauce thôi.


No comments: