Thursday, June 13, 2013

Dụng cụ nạo vỏ chanh/cam (zester)

Ngoài công dụng nạo cỏ chanh vỏ cam như thế này...

... chúng ta có thể áp dụng cho các chuyện khác, ví dụ như nạo vỏ dưa leo để trang trí.
 

3 comments:

bumble bee said...

đúng là sư phụ :-)

Chôm Chôm said...

Sư phụ gì đây chời??? :)

BeBo said...

Goi cho Chom hoai khong duoc?