Monday, May 16, 2011

Egg TopperCông nhận các bạn Tây co' rất nhiều sáng kiến. Cái sáng kiến này phục vụ đắc lực cho các bạn nào thích ăn trứng gà nấu nửa sống nửa chín nhé. Cái lắt cát cứ gọi là ngọt ngào như không lam nham như dùng cái thìa để gõ.

No comments: