Sunday, October 19, 2014

Bánh bía nhân khoai môn trứng muối

Lần đầu tiên làm bánh bía là cách đây khoảng 7 năm. Đây là lần thứ nhì. Sẽ thí nghiệm thêm vài lần nữa cho bánh hoàn hảo hơn.


No comments: