Tuesday, April 29, 2014

Pastry brush

Không những chỉ dùng để phết trứng lên mặt bánh mà còn có thể dùng quét sauce lên thịt khi nướng. Rất tiện lợi và dễ chùi rửa.

No comments: