Monday, March 10, 2014

Cơm nắm & thịt kho tàu kiểu Huế


Cơm nắm cắt khoanh chiên sơ 2 mặt & dùng chung với thịt kho. Ngon tuyệt!

1 comment:

bumble bee said...

trời ơi...cơm nắm chiên...ực ực..chẹp chẹp chị Chôm ơi :-)