Wednesday, December 19, 2012

Bánh canh chả cá


Trời lạnh ăn món này có lý lắm!

Cách làm bánh canh thì coi nơi đây, còn cách làm chả cả thì có đây rồi. Nhớ dùng cá biển thì ngon hơn.

1 comment:

DT said...

DT không mê bánh canh lắm nhưng khen tô bánh canh chị Chôm nấu nhìn rất ngon và đẹp mắt.