Tuesday, April 24, 2012

Nem rán cua bể Hải Phòng

4 comments:

Trăng Quê said...

Trong ngon qua .

Chôm Chôm said...

Thanks, Hằng. :)

Manh Lee said...

Ngon quá đi chẹp chẹp

Anonymous said...

Chao chi, chi co' the^? lam` o*n chi?cho Thuy? biet cach cuo^n' nem cua hinh` vuo^ng nhu* cua? chi. lam` khong? T. chi? biet cuon tron` nhu* cha? gio` tho^i. Ra^'t thich' blog na^u' an cua? chi. va` cam' o*n chi. nhie^u`!