Monday, February 6, 2012

Wood Badge cake

Làm cái bánh này để mừng cô huynh trưởng cu?a Chó Con được lãnh wood badge của BSA.

[Image: woodbadgecake002.jpg]

7 comments:

Dã Quỳ said...

A ...chị mở bếp lại rồi. Mừng quá!

Chụt ..chụt ..chụt ...hun cho ngộp thở lun ...hí hí hí

Tanya said...

bánh đẹp quá luôn.

welcome back nhen chị :)

Karen said...

Oi, banh dep qua'...^_^chi that tai gioi.

Anonymous said...

--smiley---
Ôm Chomchom cái nà ..... welcome back :D .. mừng quá à .. bánh đẹp bánh đẹp ... huggggggggggggggggggggg

Trăng Quê said...

Kheo Tay qua Di thoi .

Chôm Chôm said...

Thanks cả nhà. :)

Anonymous said...

Tinh co doc thay blog nay, em thay that la thu vi. Chi lam nhieu mon rat la dac sac va mang dam huong vi Bac. Em doan chi la nguoi Bac?

Thao Tam